Centralny rejestr

Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji 
numer wpisu 1388 oraz

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Numer wpisu 7772.

1. Dz.U. 2015 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
(Wzór protokołu)

2. Dz.U. 2014 poz. 1200 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Załącznik 2)